Warsztaty plastyczne

W każdy wtorek w naszej świetlicy odbywają się zajęcia plastyczne, które prowadzi Pani Natalia Talarek. Celem warsztatów jest rozwój artystyczny, edukacja i propagowanie sztuki wśród dzieci i młodzieży poprzez kreatywne działania twórcze. Nasze zajęcia mają zawsze charakter warsztatowy, wciągający uczestników w zabawę i wspólne działanie, dają twórczą zabawę, wszechstronny rozwój bazujący na plastycznych eksperymentach.